close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Preskusni center BET

Električni preskusi

Preskus prebojne trdnosti izolacije:

Prenapetostna zaščita se preskuša po EN 61643-11, električno izolirni sistemi elektroinštalacijskih kanalov po EN 50085-1 in kabelske razvodne doze po EN 60670-1. Pri tem se preskuša prebojna trdnost izolacije v skladu z najvišjimi trajnimi obratovalnimi napetostmi za zaščito pred prenapetostjo in dimenzionirana napetost sistemov elektroinštalacijskih kanalov ter kabelskih razvodnih doz. Med preskušanjem izolacije – s preskusno napetostjo skladno s sliko 5 na prenapetostni zaščiti, s preskusno napetostjo dvakrat dimenzionirana napetost + 1000 V na sistemih elektroinštalacijskih kanalov oziroma preskusno napetostjo skladno s sliko 5 na kabelskih razvodnih dozah – ne sme priti do preboja.

Preskus prevodnosti:

Električno prevodni sistemi kabelskih nosilcev se preskušajo po EN 61537, električno prevodni sistemi elektroinštalacijskih kanalov pa po EN 50085. Ob tem se preskuša prevodnost na spojnih mestih z izmeničnim tokom 25 A. Vzdolž dolžine kabelskih nosilcev impedanca (merjena napetost/izmenični tok) ne sme preseči vrednosti 5 mΩ/m. Prek spoja impedanca ne sme biti višja od 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Preskus EMC-združljivosti:


EMC-preskusi vodov z udarnimi napetostmi 1,2/50 in 10/1000 ter udarnimi tokovi 8/20 in 10/1000 s pomočjo hibridnega generatorja. Hibridni generator je avtomatski preskusni sistem, na katerem je mogoče skladno s preskusnimi standardi preskušati zaščito podatkovnih vodov po EN 61643-21. Pregledi sklopnih mehanizmov: udarni tok se spusti skozi antenski sklop,
ki ustvari motilno polje. V tem motilnem polju se meri vdor motilnih napetosti v kabel ob upoštevanju različnih tipov položitve. Pri tem se preverja zaslonsko delovanje sistemov kabelskih nosilcev in sistemov elektroinštalacijskih kanalov.