close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Preskusni center BET

KTS-preskusi

  • Galerija

Za zagotavljanje nosilnosti sistemov kabelskih nosilcev so v EN 61537 predpisani preskusi za varno delovno obremenitev (SWL) in definirani preskusni pogoji. Naprava za preskušanje sistemom kabelskih nosilcev je lastna konstrukcija podjetja OBO Bettermann in je bila tekom let deležna stalnih razširitev in prilagoditev novim zahtevam in danostim.

Zasnova preskusa kabelskih polic

Sistemi kabelskih nosilcev se montirajo skladno z EN 61537 in s pomočjo hidravličnega valja obremenijo z nosilno obremenitvijo. Deformacije, ki pri tem nastanejo, samodejno zazna senzor poti in jih dokumentira skupaj z obstoječo obremenitvijo. Če kabelska polica obremenitev vzdrži, se obremenitev zaradi vračunanja varnostnega faktorja poviša za 1,7-krat. Deformacija glede na obremenitev se prav tako dokumentira. Ta preskus je za vsako razpetino (razdaljo med podporama) treba izvesti vsakokrat na treh preizkušancih, s čimer isključimo morebitne nelinearnosti oziroma odstopanja.

Z napravo za preskušanje sistemov kabelskih nosilcev (KTS) so mogoči preskusi do 7 ton. Pri tem so možne naslednje maksimalne razdalje med podporami:

  • do 7 m izveden kot nosilec s tremi podporami (dve polji),
  • do 10 m kot nosilec z dvema podporama in previsom,
  • do 15 m kot nosilec z dvema podporama brez previsa.

Na napravi za preskušanje sistemov kabelskih nosilcev so po EN 61537 možni naslednji preskusi:

  • Preskus varne delovne obremenitve kabelskih nosilcev, nameščenih v vodoravni ravnini, vodoravna smer poteka z več razpetinami (razdaljami med podporami).
  • Preskus varne delovne obremenitve kabelskih nosilcev, nameščenih v vodoravni ravnini, vodoravna smer poteka z eno samo razpetino (razdaljo med podporami).
  • Preskus varne delovne obremenitve (SWL) konzol.
  • Preskus varne delovne obremenitve (SWL) soh.