close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Preskusni center BET

Preskus sklopov zaščite pred udarom strele

Preskušanje sklopov zaščite pred udarom strele skladno s standardi

  • Kovinske spojne elemente kot konektorje, priključne in premostitvene komponente, raztezne elemente kot tudi profile za izravnavo potencialov v sistemih zaščite pred udarom strele je treba preskušati po EN 50164-1 „Elementi za zaščito pred strelo (LPC) – 1. del: Zahteve za povezovalne elemente“. V omenjenem preskusnem standardu so predpisane izvedbe preskusov. (slika 4)
  • Sklopi zaščite pred udarom strele so uvrščeni v različne razrede glede na kapaciteto odvajanja toka strele: razred H za visoke obremenitve/100 kA, 50 As, 2,5 MA²s in razred N za normalno obremenitev/50 kA, 25 As, 0,63 MA²s.
  • Pred preskusom s strelo je treba opraviti kondicioniranje/staranje s slano meglico v vlažni žveplovi atmosferi. V posebnih primerih sklopov iz bakrovih legur z deležem bakra < 80 % je dodatno potrebna še obdelava v amonijevi atmosferi.
  • Po kondicioniranju/staranju sledi preskus s strelo s 3-tokovnimi impulzi skladno s preskusnim razredom H s 100 kA ali razredom N s 50 kA.
  • Po preskusu s strelo preskušanci ne smejo kazati poškodb. Električna prehodna upornost spojnega mesta ne sme preseči vrednosti 1 mΩ, v posebnem primeru nerjavečega jekla pa vrednosti 2,5 mΩ. Poleg tega odvojni moment navojnih zvez ne sme biti manjši od 0,25-kratnika vrednosti zateznega momenta oziroma ne sme preseči 1,5-kratnika vrednosti zateznega momenta.
  • Po uspešno zaključenem preskusu se rezultati dokumentirajo in predstavijo v poročilu o preskusu. Sklop za zaščito pred udarom strele prejme preskusni znak BET ustrezno glede na njegov preskusni razred preskušanja sklopov zaščite pred udarom strele v skladu s standardi.