close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

To je OBO.

Tradicija in inovacije

Povezanost

Jedro našega uspeha sta vzajemno zaupanje in spoštljiv odnos med našimi sodelavci, dobavitelji in kupci. In za tako povezanost se zavzemamo. Je merilo našega ravnanja, zato jo morajo vsi sodelavci živeti, pa tudi zahtevati.

Think connected

Glavni ključ do uspeha podjetja OBO je dosledno in nenehno prilagajanje specifičnim zahtevam naših kupcev. Naš cilj: proizvodi in sistemi, s katerimi naši kupci radi delajo in s katerimi imajo uspehe.

Naš moto znamke „Think connected“ nam predstavlja jasen signal, da smo v podjetju tesno povezanost kot bistveno kompetenco definirali in zakoreninili. Samo tako se je možno hitro in prilagodljivo odzvati na spremembe potreb in spreminjajoče se trge.

Ulrich Bettermann in njegovi otroci (z leve) Andreas, Bianca, Christoph in Thomas