close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Building Information Modeling

Building Information Modeling

Redko katera tema v gradbeni panogi vzbuja toliko pozornosti kot Building Information Modeling (BIM). Na nemško govorečem območju v tem kontekstu govorijo tudi o informacijskem modelu zgradbe, o digitalnem modelu zgradbe ali digitalnem načrtovanju in gradnji. Povsod se govori in bere, da bo pomembnost BIM za gradbeništvo, ki je pomemben že danes, v prihodnje še narasla. Istočasno pa se številni načrtovalci bojijo, da BIM-u ne bodo kos ali pa da jih bo ta pustil na cedilu, saj jim manjka podrobni pregled nad področji uporabe in potenciali te metode načrtovanja. Vendar ta vtis zavaja: z uporabo BIM-a lahko pridobijo prav vsi udeleženi.

Kaj predstavlja BIM in kaj pomeni?

Building Information Modeling (BIM) pomeni nov pristop k metodiki načrtovanja in ne, kot številni to napačno predvidevajo, programsko opremo, licenco ali certifikat. BIM pomeni simuliranje in optimizacijo procesov načrtovanja ter gradnje zgradb na podlagi obsežnih digitalnih modelov. Pri upravljanju zgradb BIM med njihovo celotno življenjsko dobo BIM nudi veliko prednost v primerjavi s tradicionalnimi metodami načrtovanja, saj dostop do podrobnih informacij o vseh komponentah zgradbe omogoča kadar koli.

Kaj to pomeni v praksi?

Načrtovalci morajo sprejeti naslednji evolucijski korak pri načrtovanju zgradb in sistemov. S pomočjo BIM bo načrtovanje v prihodnosti bolj podrobno, bolj transparentno in bo zahtevalo veliko večjo mero sodelovanja. Digitalno modeliranje zgradb pa kot predpogoj zahteva delujočo IT-infrastrukturo, na katero se lahko oprejo vsi udeleženci načrtovanja. Vsi podatki, risbe, modeli in dokumenti se hranijo in upravljajo centralno. Spremembe so vsem takoj vidne.
Velika prednost BIM-a je v tem, da imajo vsi udeleženci projekta ves čas na voljo iste informacije. Če pride do sprememb, veljajo te takoj za celoten projekt. Če na primer pride do sprememb vrat v bazi podatkov objekta, se prav tako spremenijo tudi v vseh načrtih in dokumentih, kjer so bila uporabljena. S tem se število napak že med načrtovanjem drastično zmanjša, posledično se zmanjšajo tudi stroški korekcij v izvedbeni fazi, varnost načrtovanja pa je večja.
Udeleženi načrtovalci pri tem praviloma uporabljajo obsežne baze podatkov, iz katerih jemljejo različne komponente za načrte in jih prikazujejo v načrtovalskih programih. Pri načrtovanju po metodiki BIM se morajo te komponente in objekti uporabljati, kolikor je to mogoče podrobno in z enovito definiranimi parametri ter centralno. Tekom razvoja metodike BIM niso postajali vedno bolj podrobni le 3D-modeli objektov, temveč se neposredno z objektom shrani tudi množica dodatnih informacij. Na ta način so vse potrebne informacije zbrane na enem mestu – to pa je bistvena osnova metodike BIM. S tem OBO Bettermann podpira načrtovalce tako, da jim zagotavlja produktne informacije in načrtovanje na različnih platformah.

Gonilna sila razvoja metodike BIM je podjetje za razvoj programske opreme Autodesk, ki je optimiziralo svojo programsko rešitev Revit za zahteve načrtovanja skladno z BIM. OBO Bettermann nudi za Revit podatke, ki jih stranke lahko uporabijo za načrtovanje. Te podatke je mogoče prenesti z naslednjih platform BIM:

MEPcontent

 

Autodesk Seek

V primeru vprašanj glede BIM-a in programske opreme za načrtovanje nas kontaktirajte!

Ing. el. Davor Habulin
habulin.davor@obo.hr